· · · · 27 2017 01:37:42FAQ...
...
...


: 1


: 33
: tgolovko2010

@Mail.ru
http://kreslapanda.ru/razvivayhie_konstryktory.html
#40
. , .
. , . , <> . : dmi = (dpi / dx) dS dt.
.
= (1/3) <> ; dpi / dx ; .. <> , .
.
.
.

, .

.


?
.

?
.
5.3. ...
5.10. ...
5.4. ...
2.4.1. ...
5.3. ...
...
5.5. ...
5.9. ...
#17 ...
37
5.3. ...
11
40
52
...
...
...
5.1. ...
5.7. ...
...

2.1.3. ...
5.1. ...
5.12. ...
2.4.1. ...
4. ...
3.6. .
V ...
...
5.7. ...
3. ...
#30 ...
...

...
5.7. ...
...
...
3. ...