· · · · 21 2018 05:26:03FAQ...
...
...


: 2


: 33
: tgolovko2010

@Mail.ru
http://kreslapanda.ru/razvivayhie_konstryktory.html
#40
. , .
. , . , <> . : dmi = (dpi / dx) dS dt.
.
= (1/3) <> ; dpi / dx ; .. <> , .
.
.
.

, .

.


?
.

?
.
4.1. ...

, ...

5.3. ...
...
5. ...
5.15. ...
...
5.6. ...
3. ...
2. ...
3.4.6. ...
...
, ...
5.7. ...
2001, 8. ...
...
...
5.8. ...

3. ...
#18 ...

5.18. ...
5.9. ...

3. ...
#9 ...
5.7. ...
5.8. ...

5.7. ...
5.1. ...
31
5.12. ...
...
5.18. ...
5.8. ...
5.7. ...