· · · · 21 2017 11:50:04FAQ...
...
...


: 1


: 33
: tgolovko2010

@Mail.ru
http://kreslapanda.ru/razvivayhie_konstryktory.html
#40
. , .
. , . , <> . : dmi = (dpi / dx) dS dt.
.
= (1/3) <> ; dpi / dx ; .. <> , .
.
.
.

, .

.


?
.

?
.
(x; ) ...
...
2.4.1. ...


...
5.7. ...
5.17. ...
...
5.7. ...
2.4.1. ...
#11 ...
5.6. ...
5.3. ...
5.10. ...
5.15. ...
2.4.1. ...
2.4.1. ...
...
3.3.7. ...
5.18. ...

...
. . ...
5.18. ...
5.5. ...
3. ...
5.7. ...
#24 ...
38
5.15. ...
...
21
#32 ...
5.3. ...
...
...
...
2.2. ,...
#45 ...