· · · · 23 2018 03:23:09FAQ...
...
...


: 1


: 33
: tgolovko2010

@Mail.ru
http://kreslapanda.ru/razvivayhie_konstryktory.html
#40
. , .
. , . , <> . : dmi = (dpi / dx) dS dt.
.
= (1/3) <> ; dpi / dx ; .. <> , .
.
.
.

, .

.


?
.

?
.
5.3. ...
2.4.1. ...
?
5.3. ...
70
#10 ...

5.7. ...
. ...
4.1. ...

5.1. ...
5.7. ...
5.3. ...
2.1.2. ...5.6. ...

63
2.4.1. ...
5.14. ...
5.7. ...

...
2.4.1. ...

5.4. ...
5.15. ...
2.4.1. ...
5.12. ...
...

5.7. ...
5.20. ...
5.7. ...
...
...
5.2. ...