· · · · 21 2017 05:23:59FAQ...
...
...


: 2


: 33
: tgolovko2010

@Mail.ru
http://kreslapanda.ru/razvivayhie_konstryktory.html
#40
. , .
. , . , <> . : dmi = (dpi / dx) dS dt.
.
= (1/3) <> ; dpi / dx ; .. <> , .
.
.
.

, .

.


?
.

?
.
5.20. ...
. . ...
...
29
#20 ...
5.20. ...
5.7. ...

5.15. ...

5.4. ...
4.1. ...
5.8. ...
5.7. ...
...
2.2. ,...
61
#45 ...
, ...
5.7. ...

...
#4 ...

5.6. ...
1.3.3. ...
...
...
5.6. ...
4. ...
3.6. .
#42 ...

5.15. ...
5.18. ...

...
5.20. ...
49
3.1. ...